De Karperskuyl

Als je door de Binnenhaven vaart kom je bij Otto’s brug. Achter de brug ligt een kleine, maar gemoedelijke haven: de Karperskuyl. De brug wordt bediend door leden van de watersportvereniging De Karperskuyl en in de haven zijn voornamelijk vaste ligplaatsen te vinden. Voor passanten is een tijdelijk verblijf in de Karperskuyl niet gebruikelijk. In deze haven zijn geen specifieke voorzieningen voor passanten aanwezig. Een groot jaarlijks evenement in deze haven zijn de Hoornse Havenconcerten, die meestal in het eerste weekend van september plaatsvinden. Op een groot schip in de Karperskuyl treden bekende en minder bekende artiesten op, terwijl het publiek vanuit kleine bootjes of vanaf de kade toekijkt.

https://wsv.dekarperskuyl.nl/

Marifoonkanaal: geen
+31 (0)6 549 90 585
  • Douchen
  • Betalen per PIN
  • Eten
  • Electra op de steiger
  • Speelplaats
  • Toiletten

Eten en slapen