Pure diesel bij Atalante Watersport

B0 diesel

De meeste dieselbrandstoffen die in ons land aan de pomp verkrijgbaar zijn, bevatten tot 7% biocomponent. Deze brandstof is te herkennen aan de code B07. Bij Atalante Watersport kun je pure diesel tanken met de code B0. Schoner wordt het niet!

Bij B0 zijn de toevoegingen helemaal achterwege gelaten en dat zorgt ervoor dat de motor nog schoner blijft met minder tot geen bacteriegroei. Door het ontbreken van het bio-component (FAME dat staat voor Fatty Acid Methyl Ester), wordt de kans op een eventuele filterblokkade tot een minimum gereduceerd.

Kortom: de diesel zonder toevoegingen is beter voor het behoud van je schip.