Zo hebben de havenmeesters Boot Holland beleefd

Geslaagde dagen in Leeuwarden

Het was de eerste keer dat Havens Hoorn een stand op Boot Holland had. Van woensdag 8 maart tot en met zondag 12 maart vond in het WTC Expo (Leeuwarden) de botenbeurs plaats. Zoals je hieronder kunt lezen, kijken de havenmeesters heel positief terug op de beursdagen.

Richard van WSV Hoorn: ‘Samen met de havenmeesters van De Grashaven, Binnenhaven, Marina Kaaphoorn en Jeroen van Atalante Watersport heeft de WSV meer bekendheid aan de Hoornse Havens gegeven. Elke haven had zijn eigen gedrukte folder met informatie over de haven of de bereikbaarheid ervan. We hadden banieren met de logo’s van de diverse havens op de stand geplaatst. Ook hadden we folders en informatiemateriaal van verschillende Hoornse musea en bedrijven (Koffie van Hoorn e.d.) uitgestald op de stand. Op een beeldscherm speelden we filmpjes van de havens en een foto-show (Benno Ellerbroek).’

Henk van de gemeentehaven: ‘Voor het eerst hebben de havens van Hoorn een stand ingenomen op de beurs Boot Holland. De bezetting ervan is verdeeld over de verschillende havenmeesters en verliep vlekkeloos. Het doel van deze deelname aan deze beurs was tweeledig; enerzijds de mensen op de hoogte brengen over de te varen route naar Hoorn zonder overlast te hebben van het fonteinkruid in het zomerseizoen. Hoorn is namelijk prima bereikbaar. Anderzijds de promotie van de havens en de mooie stad. De ondernemers rond het havengebied zijn voorafgaand persoonlijk benaderd voor promotiemateriaal, welke terug was te vinden in de stand. Om de indruk van de havens en de stad nog beter weer te geven, is er gebruik gemaakt van een monitor met een slideshow met foto’s van de stadsfotograaf Benno Ellerbroek. Het geheel zorgde voor flink wat aanloop.’

Jacob en Jeroen van de Grashaven: ‘Wij vonden het een mooie en erg gezellige beurs. Er is veel gesproken over de haven door zowel potentiële ligplaatshouders als passanten. Ook waren de waterplanten een veel besproken onderwerp. En met de juiste uitleg weet je mensen toch te overtuigen dat Hoorn goed bereikbaar is. De luchtfoto, die groot was afgedrukt met alle havens erop, was een echte trekpleister. Iedereen keek ernaar en bleef daarna vaak staan voor een praatje.’

Bert van Marina Kaap Hoorn: ‘Ik kijk terug op twee geslaagde beursdagen. Bij de opening op woensdag om 10:00 uur was het gelijk gezellig druk. De luchtfoto op de stand trok veel bekijks. Het was een punt van herkenning en maakte het makkelijk om contact met de bezoekers te leggen. We hoorden met grote regelmaat: “In Hoorn komen wij al jaren niet meer, door al die waterplanten” of “Toen ik de laatste keer naar Hoorn ben gevaren, ben ik vast komen te liggen”. Het was dus goed om met de bezoekers in gesprek te gaan en aan te geven dat Hoorn wel degelijk nog goed bereikbaar is (met de juiste aanwijzingen). Wat mij op viel aan de bezoekers van de beurs op woensdag en donderdag is dat het voornamelijk motorbootwatersporters waren en dat ze flink op leeftijd waren (verdere vergrijzing in de watersport).’

Mats van de gemeentehaven: ‘We hebben de beurs met z’n allen ontzettend leuk neer kunnen zetten. Ook denk ik dat we als havens van Hoorn nog meer naar elkaar toegegroeid zijn, wat ontzettend goed is. De bezoekers op de stand hadden het voornamelijk over het fonteinkruid. Hier hebben we genoeg informatie over kunnen geven, waardoor mensen toch weer een poging gaan wagen om Hoorn te bezoeken. Ook vonden mensen het stadsstrand een mooie aanwinst. Verder hebben we ook veel vaste passanten en liggers gesproken en Hoorn echt goed op de kaart kunnen zetten.’

Jeroen van Atalante Watersport: ‘Het was prima georganiseerd. Het merendeel van de mensen kent Hoorn. 80% zegt niet meer te komen vanwege fonteinkruid, maar nadat wij ze (vaar)informatie hebben gegeven ze er toch aan denken om wél weer te komen. Ons vertegenwoordigen op Boot Holland is zeker een nuttige actie geweest.’

Henk van de gemeentehaven: ‘In de praktijk bleek de eerste doelstelling ruim bereikt: naar schatting was het voor 80% informeren over de vaarroute. Ook waren er wat bezoekers die nog nooit in Hoorn waren geweest, al waren die aanmerkelijk in de minderheid. Persoonlijk heb ik niemand gesproken die Hoorn in het geheel niet kende. Dit betekent dat Hoorn landelijk wel goed bekend staat. Het resultaat van deze deelname mag succesvol worden genoemd: Hoorn is nog beter op de kaart gezet, de informatie over de te varen route was zeer zinvol en het heeft de onderlinge samenwerking met de andere havens absoluut versterkt. Ook zijn er banden gelegd met landelijke organisaties als “Varen doe je Samen” op het gebied van veiligheid en “Stichting Waterrecreatie Nederland” over het in kaart brengen van de te varen routes.’

Richard van WSV Hoorn: ‘We hebben aan de bezoekers uitleg gegeven over de bereikbaarheid van onze haven. Ook waren we in de gelegenheid de aantrekkelijkheid van onze haven(s) te benadrukken. Wij hebben de bezoekers van onze stand gewezen op de fantastische faciliteiten die wij de watersporter in Hoorn en bij de WSV, te bieden hebben. We kregen veel bijval en enthousiaste reacties. Er werden nostalgische verhalen verteld en herinneringen door de bezoekers van de Hoornse havens opgehaald. Ook vaak de belofte gedaan om tóch maar weer eens naar Hoorn te varen en de WSV Hoorn weer een keer te bezoeken.’

Roos van de gemeentehaven: ‘Het was een unieke ervaring om op de beurs te staan. Gedurende de dag hebben we allerlei uiteenlopende gesprekken gevoerd. Over de bereikbaarheid van Hoorn en al het gezelligs wat de stad te bieden heeft, maar we raakten bijvoorbeeld ook aan de praat met een voormalig gevangenisbewaarder van de bajes op het Oostereiland. Hij had bijzondere anekdotes te vertellen. Wat ik ook heel grappig vond, was dat mensen hun eigen boot gingen zoeken op de luchtfoto. De foto was met prachtig weer gemaakt, dus vaak bleek hun eigen box leeg te zijn omdat ze er lekker op uit waren. Ik kijk terug op een heel geslaagde beurs. Gasten die eerder zijn langs geweest hebben beloofd dat we ze aankomend seizoen weer zullen zien, maar we zullen naar aanleiding van de beurs ook ongetwijfeld nieuwe gasten mogen verwelkomen.’